Як вибрати книгу для читання

Зайшовши до бібліотеки, треба звернутися до каталогів. Каталог — це перелік усіх книг, які є в бібліотеці. Він служить посередником між книгою та читачем. Переглядаючи каталог, читач дізнається, чи є у бібліотеці потрібна йому література, які книги з даної теми є, які книги конкретного автора можна прочитати в даній бібліотеці.

В залежності від свого читацького призначення каталоги бувають алфавітні та систематичні. До якого звернутися, залежить від того, що знає читач про книгу.

1. У картотеках картки з назвами книг підібрані за окремими темами.

2. На книжкових виставках ти завжди знайдеш цікаві книги.

3. Переглянь бібліографічні покажчики. Це книги про книги, у них ти знайдеш анотації - короткі розповіді про книги і поради, що читати.

Ти можеш сам вибрати книгу з полиць відкритого доступу

Як читати книгу  

·​ Внутрішньо налаштуйся читати книгу з інтересом, уважно, вдумливо, запам'ятай зміст книги точно і надовго.

· Зміст прочитаного повинен осмислюватися.

· Не можна допускати механічного читання.

· Для свідомого сприйняття познайомся з анотацією, прочитай епілог, вивчи заголовок. Найяскравіше - запам'ятай, порівняй з уже

· відомими фактами, явищами.

Учись читати бігло, охоплюючи поглядом цілі фрази, речення.

Прочитавши книгу, обговори її з товаришами.

  Як працювати з художньою книгою

· Читай книгу з олівцем у руці.

· Якщо книга власна, то можна олівцем робити позначки на полях в тих місцях, які тебе зацікавили.

· Читай швидко, але уважно.

Прочитавши книгу, подумай над її головними ідеями, над описаними в ній подіями, фактами.

Зроби записи про те, що здалося важливим у прочитаній книзі.

Веди щоденник прочитаних книг. 

Як читати науково-популярну книгу

• Читаючи науково-популярну книгу, корисно скласти план книги, конспект, виписати найбільш важливі цитати.

План - короткий виклад змісту книги за розділами, складається у вигляді коротких заголовків або запитальника.

Корисно додати до плану хронологічні дані, імена, цифри, назви міст, пояснення незрозумілих слів, тобто те, іцо слід запам'ятати.

Конспект — письмовий переказ своїми словами змісту прочитаної книги або розділу.

Конспектувати матеріал потрібно частинами (розділами) книги необхідно уважно прочитати текст, виділити основну думку, записати її своїми словами, навести факти, які підтверджують або розкривають цю думку.

Цитата - уривок із тексту книги, який наводиться без змін, дослівно. Для цитування вибирають ті місця, які найбільш яскраво і повно розкривають головні думки книги. Цитата виписується дбайливо, без пропусків або заміни слів, з дотриманням розділових знаків. Кожна цитата береться в лапки. Далі в лапках вказується, звідки цитату взято.

Читаючи науково - популярну книгу, необхідно звертатися за довідками до різних посібників - пояснення незрозумілих слів необхідно шукати у словнику і матеріал, що доповнює книгу, потрібно вибирати за бібліографічними покажчиками.

Як працювати з підручником

1. Прочитай увесь текст, глибоко вдумуючись у його зміст. Пам'ятай, що читання книги без напруження думки — марна трата часу.

2. Працюй завжди з ручкою або олівцем в руках.

3. Засвоєнню допоможуть схематичні малюнки та записи.

4. Поділи подумки текст на частини і знайди основну думку.

5. Читаючи текст, пов'язуй його з часом, картою, графіками, схемами книги. Пам'ятай, що без хронології та карти немає історії

6. Порівнюй, зіставляй вивчений матеріал, факти, явища з іншими.

7. Складай короткий усний (письмовий) план прочитаного.

8. Намагайся знайти в тексті відповіді на кожне запитання, наведене в кінці параграфу.

9. Привчай себе до самоконтролю' обов'язково перекажи вголос або про себе прочитаний матеріал, спочатку по частинах, а потім уцілому весь розділ. Роби це так, щоб словам було тісно, а думкам просторо.

10. Долай труднощі, а не тікай від них. Наполегливо і систематично працюй над книгою.

 Як читати газету

· Читай газету щодня.

· Газети розкажуть тобі про найважливіші події, які відбуваються у нашій країні і в усьому світі.

· Перед тим як почати читати газету, переглянь заголовки всіх статей - це допоможе тобі вибрати в ній найцікавіший матеріал.

· Під час читання газет користуйся картою. Знайди на ній ті місця, про які прочитав у газеті.

· Пояснення незрозумілих слів знайди у словнику, або запитай у вчителя, бібліотекаря.

· Візьми книгу про те, гцо тебе особливо зацікавило під час читання газети.

  Як написати реферат

1. Визначити тему.

2. Підібрати літературу

а) документи, першоджерела,

б) монографії, довідники, збірники,

в) газетні та журнальні матеріали.

3. Ґрунтовно вивчити літературу.

4. Скласти первісний варіант плану майбутнього реферату.

5. Виділити основні запитання.

6. Систематизувати опрацьований матеріал.

7. Остаточно продумати та уточнити план реферату. Обов'язково включати в план актуальні теми і їх значення.

8. Написати реферат.

9. У кінці реферату слід подати список використаної літератури.

Як працювати з довідковою літературою

Друзі! Навіть найрозумніша людина у світі не може пам'ятати усі великі події сучасного та минулого, численні дати, цифри і факти.

Доповнюють пам'ять людини книги, які все знають-словники, довідники, енциклопедії. Ці книги - друзі нашої пам'яті, вони дають відповіді на будь-яке питання.

Як саме ці книги побудовані? Як ними користуватися в роботі?

Найпростіші з них — словники. Зібрані у них слова, розташовані в алфавітному порядку. Майже всі ми ними користуємось, коли не знаємо, як писати те чи інше слово. Наприклад, коли вас цікавитиме значення слова, історія його походження, то користуйтеся тлумачним словником.

Під час читання газет і журналів ви часто зустрічаєтесь зі словами, які прийшли з інших мов народів світу, - тут вам допоможе «Словник іншомовних слів».

Кожен учень повинен мати відповідні навички роботи зі словником. Уважно переглядайте передмову до словників, знайомтеся з умовними позначками.

Нашим добрим помічником є енциклопедія. Саме слово прийшло з грецької мови і означає - «коло знань». У наш час енциклопедіями називають книги, у яких коротко викладено у певній системі наукові дані про техніку, культуру, природу, мистецтво та ін. Як правило, матеріал в енциклопедіях розміщено в алфавітному порядку.

Винятком є Дитяча енциклопедія (ДЕ). У ній матеріал розташовано за системою знань. У її створенні брали участь педагоги, письменники, художники. Кожен том присвячено окремій галузі знань. ДЕ витримала кілька видань. У кожному томі вміщуються таблиці й різні допоміжні покажчики, хронологічний, алфавітний, бібліографічний. Останній рекомендує найбільш цікаві книги з теми, якій присвячено даний том.